Aryanic
صفحه اصلي > اخبار > اخبار گذشته 

اخبار گذشته

 


دویست و پنجاه و سومین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی-کاربردی به ریاست جناب آقای دکتر محمداخباری، رئیس محترم دانشگاه تشکیل گردید.

آقای دکتر یوسفعلی زیاری دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی-کاربردی و سرپرست دفتر برنامه ریزی آموزشی مهارتی:

طی این جلسه،3 دوره جدید درگروه صنعت،8 دوره جدید در گروه مدیریت و خدمات اجتماعی و3 دوره جدید دوره در گروه صنعت به تصویب نهایی رسید.

 ١٣٩٤/٠٩/٢٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
دویست و پنجاه و دومین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی-کاربردی به ریاست جناب آقای دکتر محمداخباری، رئیس محترم دانشگاه تشکیل گردید.

آقای دکتر یوسفعلی زیاری دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی-کاربردی و سرپرست دفتر برنامه ریزی آموزشی مهارتی:

طی این جلسه،2 دوره جدید در گروه فرهنگ و هنر،1 دوره جدید در گروه مدیریت و خدمات اجتماعی به تصویب نهایی رسید و 2 دوره در گروه مدیریت وخدمات اجتماعی بازنگری و به تصویب نهایی رسید.

 ١٣٩٤/٠٨/٣٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
بخشنامه شماره53568 /93/م مورخ 24/12/93 درخصوص درخواست دوره بهمن ماه سال 94

بخشنامه شماره34618 /94/م مورخ 94/8/5 درخصوص درخواست دوره بهمن ماه سال 94​

 ١٣٩٤/٠٨/٠٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
دویست و پنجاه و یکمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی-کاربردی به ریاست جناب آقای دکتر محمداخباری

دویست و پنجاه و یکمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی-کاربردی به ریاست جناب آقای دکتر محمداخباری، رئیس محترم دانشگاه و با حضور جناب آقای دکتر فریدون، مدیرکل محترم حوزه وزارتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، همچنین جمعی از مسئولین وزارت علوم و صاحب نظران آموزش های علمی-کاربردی تشکیل گردید.

 ١٣٩٤/٠٨/٠٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
دانش آموختگان رشته مهندسی معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده ، درصورت داشتن مدرک کاردانی در رشته های اصلی معماری ، از مزایای سازمان نظام مهندسی برخوردار خواهند شد.

 

آقای دکتر زیاری سرپرست دفتر برنامه ریزی آموزشی مهارتی ، عنوان نمودند : نظر به ضرورت بهره مندی دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی از مزایای سازمان نظام مهندسی، پیگیریهای متعدد از سازمان نظام مهندسی و دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی بعمل آمد.

 ١٣٩٤/٠٧/٢٢ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>