Aryanic
صفحه اصلي > دفتر برنامه ریزی درسی > سرفصل مصوب > سرفصل مصوب قدیم > کاردانی پودمانی - مدیریت و خدمات اجتماعی 

کاردانی پودمانی - مدیریت و خدمات اجتماعی

 
ردیف عنوان برنامه دانلود
1 اصلاح و تربیت (منسوخ شده) دانلود برنامه
2 خدمات میهمانداری پذیرایی (منسوخ شده) دانلود برنامه
3 خدمات میهمانداری اقامتی (منسوخ شده) دانلود برنامه
4 خدمات مسافرتی و جهانگردی (منسوخ شده) دانلود برنامه
5 راهنمای آموزشی (منسوخ شده) دانلود برنامه
6 آموزش زبان انگلیسی (منسوخ شده) دانلود برنامه
7 مترجمی اسناد و مدارک(منسوخ شده) دانلود برنامه
8 تربیت مربی مراکز پیش از دبستان (منسوخ شده) دانلود برنامه
9 امداد و سوانح (منسوخ شده) دانلود برنامه
10 حسابداری (6 گرایش) 1.حسابداری آب و فاضلاب 2. حسابداری برق 3.حسابداری مالیاتی 4.حسابداری دولتی 5.حسابداری مالی 6.حسابداری صنعتی (منسوخ شده) دانلود برنامه
11 تکنولوژی آموزشی دانلود برنامه
12 امور حفاظت اطلاعات (منسوخ شده) دانلود برنامه
13 تربیت مربی تکواندو (منسوخ شده) دانلود برنامه
14 آتش نشانی و خدمات ایمنی - اطفای حریق (منسوخ شده) دانلود برنامه
15 آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمان های بلند(منسوخ شده) دانلود برنامه
16 آتش نشانی و خدمات ایمنی - نجات دانلود برنامه
17 حقوق قضایی - علوم ثبتی (منسوخ شده) دانلود برنامه
18 مروج سیاسی (منسوخ شده) دانلود برنامه
19 مدیریت خدمات بندری (منسوخ شده) دانلود برنامه
20 هتلداری (بازنگری شده ) (منسوخ شده) دانلود برنامه
21 خدمات جهانگردی (بازنگری شده) (منسوخ شده) دانلود برنامه
22 تربیت مبلغ قرآن کریم (منسوخ شده) دانلود برنامه
23 ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی(منسوخ شده) دانلود برنامه
24 بازاریابی (منسوخ شده) دانلود برنامه
25 مدیریت کسب و کار (منسوخ شده) دانلود برنامه
26 سرپرستی تشکل های صنفی (منسوخ شده) دانلود برنامه
27 خدمات مشاوره حقوقی صنوف (منسوخ شده) دانلود برنامه
28 خدمات مالی در واحدهای صنفی (منسوخ شده) دانلود برنامه
29 سرپرستی شبکه توزیع کالا و خدمات (منسوخ شده) دانلود برنامه
30 بهره برداری در واحدهای صنفی (منسوخ شده) دانلود برنامه
31 خدمات مشاوره ملکی (منسوخ شده) دانلود برنامه
32 سرپرستی مجتمع های تجاری (منسوخ شده) دانلود برنامه
33 خدمات مشاوره و خرید و فروش خودرو (منسوخ شده) دانلود برنامه
34 خدمات قضایی (فقط دو دوره اجرا) (منسوخ شده) دانلود برنامه
35 تربیت مربی قرآن کریم (فقط برای دو دوره اجرا) دانلود برنامه
36 تبلیغات و بازاریابی (منسوخ شده) دانلود برنامه
37 خدمات پستی (منسوخ شده) دانلود برنامه
38 لجستیک گرایش زنجیره تامین (منسوخ شده) دانلود برنامه
39 نگارش حقوقی(منسوخ شده) دانلود برنامه
40 ارشاد و معاضدت قضایی (منسوخ شده) دانلود برنامه
41 امور تعاون (منسوخ شده) دانلود برنامه
42 آشپزی (منسوخ شده) دانلود برنامه
43 حقوق - گرایش شورای حل اختلاف (منسوخ شده) دانلود برنامه
44 حسابداری با 6 گرایش 1.مالی 2.مالیاتی 3.دولتی 4. صنعتی 5.حسابرسی 6. خدمات عمومی (بازنگری شده) (منسوخ شده) دانلود برنامه
45 مربیگری فوتبال (منسوخ شده) دانلود برنامه
46 تربیت مربی خانه کودک و نوجوان (منسوخ شده) دانلود برنامه
47 تربیت مربی کشتی (منسوخ شده) دانلود برنامه
48 امور زائرین (فقط برای دو دوره اجرا) (منسوخ شده) دانلود برنامه
49 خدمات گمرکی (منسوخ شده) دانلود برنامه
50 ضابطین قضایی (منسوخ شده) دانلود برنامه
51 دستیار قضایی (فقط برای دو دوره اجرا) (منسوخ شده) دانلود برنامه
52 اطلاعات نظامی با سه گرایش 1. تامین فیزیکی 2.جمع آوری اطلاعات 3. اطلاعات سیگنالی (منسوخ شده) دانلود برنامه
53 گزینش(منسوخ شده) دانلود برنامه
54 امور حج و زیارت (منسوخ شده) دانلود برنامه
55 مربیگری سوارکاری (منسوخ شده) دانلود برنامه
56 مدیریت خانواده (منسوخ شده) دانلود برنامه
57 روابط عمومی (منسوخ شده) دانلود برنامه
58 امور فرهنگی (منسوخ شده) دانلود برنامه
59 حقوق قضایی - علوم ثبتی (بازنگری شده )(منسوخ شده) دانلود برنامه
60 لیزینگ (منسوخ شده) دانلود برنامه
61 مربیگری پایه شطرنج (منسوخ شده) دانلود برنامه
62 مربیگری پایه هندبال (منسوخ شده) دانلود برنامه
63 مربی مهد کودک (منسوخ شده) دانلود برنامه
64 امور نمایشگاهی (منسوخ شده) دانلود برنامه
65 امور بیمه (منسوخ شده) دانلود برنامه