Aryanic
صفحه اصلي > اخبار 

اخبار

 


پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی برگزار گردید
پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی- کاربردی به ریاست جناب آقای دکتر اخوان بهابادی، معاون محترم آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی برگزار گردید
در این جلسه 3 برنامه کاردانی و 2 برنامه کارشناسی مورد تایید قرار گرفت
 ١٣٩٥/١٠/١٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
پنجاه و هشتمین جلسه کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی ـ کاربردی برگزار شد
پنجاه و هشتمین جلسه کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی ـ کاربردی به ریاست جناب آقای دکتر اخوان بهابادی، معاون محترم آموزشی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی برگزار گردید
آقای دکتر اخوان بهابادی: برگزاری مستمر و منظم جلسات کمیسیون مورد نظر دانشگاه می باشد. طی این جلسه پنج دوره در گروه صنعت و دو دوره در گروه فرهنگ و هنر مصوب گردید.
 ١٣٩٥/٠٩/٣٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
یکصدو سیزدهمین جلسه کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی کشور برگزار شد.
یکصدو سیزدهمین جلسه کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی کشور برگزار شد.
کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی کشور
 ١٣٩٥/٠٨/٢٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری شورای بررسی موارد خاص دانشگاه
برگزاری شورای بررسی موارد خاص دانشگاه
 ١٣٩٥/٠٨/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه ارتقاء دوره‌های کارورزی
برگزاری جلسه ارتقاء دوره‌های کارورزی
افزایش کیفیت آموزش‌های مهارتی درس کارورزی و پیشنهاد و بهبود کیفی فرآیندهای آموزشی دانشجویان مراکز زیر مجموعه موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی
 ١٣٩٥/٠٨/٠٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 صفحه بعدی >>