Aryanic
صفحه اصلي > اخبار 

اخبار

 


برگزاری جلسه کمیته تخصصی شورای آموزشی دانشگاه
کمیته تخصصی آموزشی دانشگاه در مورخ 1395/08/04 با حضور اعضای محترم و مشاور عالی ریاست تشکیل گردید.
کمیته تخصصی آموزشی دانشگاه با حضور اعضای محترم و مشاور عالی ریاست تشکیل گردید.
 ١٣٩٥/٠٨/٠٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
شورای بررسی موارد خاص دانشگاه
افزایش تفویض اختیارات اداره کل خدمات آموزشی به واحدهای استانی
در نوزدهمین جلسه شورای بررسی موارد خاص دانشگاه مورخ 1395/07/18 در خصوص بررسی افزایش تفویض اختیارات به واحدهای استانی مصوب گردید
 ١٣٩٥/٠٧/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3